İçerik Yönetim Sistemi (CMS), içerik sağlayıcıdan içeriklerin elde edilmesiyle başlayıp, encode ve şifre işlemlerini gerçekleştiren ve dosyaların konumlandırılması ile ilgili işlemleri yöneten uygulama sistemidir.


İçerik Yönetim arayüzünden içeriğin encode ve şifre işlemlerinden geçirilmesi, dosya deposuna kaydı, belirlenen uç noktalarına önceden konumlandırılması olay programlanması ile yapılabilmektedir, kullanıcılar içerikle ilgili olarak metadata, afiş, fragman bilgilerini girebilmektedir, içerik ve iş modeli bilgileri yapılacak entegrasyon ile Middleware sistemi üzerinde barındırılacaktır.
İçeriğin Sisteme Aktarımı
Video film, video klip dosyaları içerik sağlayıcıdan otomatik olarak farklı iletişim protokolleri (HTTP, HTTPS, FTP, WebDav, File) kullanılarak sistem içine alınabilmektedir. Sistem bünyesinde SD ve HD içerikler için, genel kabul gören MOV, H264, MPEG2, MPEG4, DVD, WMV, DIVX formatları desteklenmekte ve bu içerikler, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC, VC-1, WMA, Stereo, Dolby Digital AC-3, DTS dosya formatları ile alınabilmektedir.

Sisteme gelen bu dosyaların türü, boyutu ve metadata bilgileri İçerik Yönetim Paneli’ndeki ekranlarda kontrol edilerek encode ve  şifreleme işlemleri için hazır hale getirilmektedir. Bozuk olan dosyaların sistemden çıkarılması işlemi  gerçekleştirilerek dosyaların tutarlı bir şekilde kaydedilmesi sağlanır.
İçeriğin Encode Edilmesi ve Şifrelenmesi
Uygulama içerisinde kullanılmak üzere encode profilleri önceden ilgili ekranlardan tanımlanabilmektedir.  Tanımlanmış olan profillere göre Yönetim Uygulaması gelen içeriği H.264 formatında belirlenen profillere göre encode edecektir.

Encoder ile Smooth Stream, Flash, iPhone, Android ve Symbian cihazlarına uyumlu video (VC-1 Simple, VC-1 Main, VC-1 Advanced, H264 Main, H264 Baseline, WMA Professional, WMA Lossless ve ACC-LC) oluşturulabilmektedir. Çıktı dosyaları standart veya IIS Smooth Streaming türlerinde kayıt edilmektedir. Boyutlandırma, optimizasyon ve diğer özellikler seçilen formatın desteklediği biçimde kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.

Encode edilmiş içeriğin geçerliliği kontrol edilerek hata çıkması durumunda bu işlem tekrar edilebilmektedir. İçeriğin şifrelenmesi Smooth Stream için Microsoft PlayReady Server tarafından sağlanan anahtarlar ile yapılmaktadır, şifrelenen içeriğin boyutu maksimum % 1 oranında artmaktadır. İçeriğin şifrelenmeden önce Yönetim Uygulamasında DRM business modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Uygulama ekranından tanımlanan business modeline göre şifreleme Yönetim Uygulaması tarafından gerçekleştirebilir.
İçerik Detaylarının Sisteme Kaydedilmesi
Encode edilmiş ve şifrelenmiş içeriğin Metadata, Film Bilgisi (Filmin Oyuncuları, Yılı, Kısa özeti, Yönetmeni, Türü, Puanı, Arama Kriterleri), Altyazı, Fragman ve Afiş Bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi için  Yönetim Uygulamasında yer alan formlar kullanılabilmektedir. (Data bilgileri Argela Middleware uygun olarak tekrar dizayn edilecektir). Tüm bilgiler detaylı bir şekilde bu formlar ile kayıt edilebilmektedir. Hatalı kayıt ya da eksik bilgi girişleri sonrasında aynı yönetim ekranıyla düzenlenebilmektedir. İçerik ile ilgili bilgiler Argela Middleware sisteminde barındırılacaktır.
İçeriğin Depolanması ve Cache Yönetimi
Yönetim Uygulaması’yla son kullanıcıya sunuma hazır hale getirilen tüm içerik ana yayın merkezinde bulunan dosya depolarında saklanmaktadır.

Sistem yapı olarak dağıtık mimariyi desteklemektedir ve ileride istenen sayıda değişik coğrafi konumlara Uç Yayın Birimlerinin kurulmasına imkan vermektedir. Dağıtık yapı ilk aşamada Ana Yayın Merkezi ve Uç Yayın Birimlerinden oluşan iki katmanlı yapıda olacak, ileriki aşamalarda gerekli görüldüğü takdirde Ana Yayın Merkezi - Bölgesel Yayın Birimi - Uç Yayın Birimi olmak üzere 3 katmanlı bir yapıya dönüştürülebilecektir. Bu da içeriklerin dağıtımında önemli bir performans artışı sağlamaktadır.

Cache’leme işlemi için Yönetim Uygulaması ile içeriğin kaydedilirken hangi sunucularda cache’leneceği bilgisi sistemde kayıt edilmekte ve bu bilgiye göre Ana Merkez ve Uç Yayın Birimleri üzerinde içeriğin bir kopyası tutulmaktadır. Kullanıcılar, VOD içeriklerini, oturum açtıkları lokasyona göre kendilerine en yakında bulunan Uç Yayın Birimindeki VOD sunucularından almaktadırlar.

İçeriklerin transferi istendiği zaman öncelikle Uç Yayın Birimindeki veri iletilir, burada içerik yoksa Ana Merkez Birimden bu içerik alınır ve kullanıcıya iletilir. Aynı zamanda Uç Yayın Birimine de içeriğin bir kopyası eklenir.

Kopya içerikler silinmek istendiğinde Yönetim Programı aracılığıyla kopyalarının bulunduğu sunucular üzerinden manuel olarak silinebilir. Mevcut içeriklerin yasal kullanım süresi dolduğunda; istenen video sunucusundan veya tüm video sunuculardan, aynı zamanda Middleware’den otomatik olarak kaldırılabilir.
İçerik Yönetimi
İçerik yönetimi için Yönetim Uygulamasında yer alan ekranda tüm içeriklere kolay erişim sağlanması amacıyla film adı, türü, yılı, oyuncuları gibi kriterlere göre arama yapılabilmekte ve bulunan sonuçlar filtreleme seçeneklerine (ada, türe, yıla, oyuncu adlarına vb...) göre listelenebilmektedir.

Listelenen bu filmlerin üzerinde bilgi güncelleme ya da silme işlemi gerçekleşebilmektedir. Güncellenen filmlerin son güncelleme tarihi ve güncelleyen kullanıcı bilgileri tutulmakta ve bunlar sonrasında raporlanabilmektedir.

İçerik silinmek istendiğinde  içerik kayıtlarının databaseden ve fiziksel ortamdan silinmesi program aracılığıyla otomatik olarak sağlanmaktadır.

Ayrıca sunucuların durum kontrolü için Yönetim Modülünde yer alan ekranlarla mevcut tüm sunucular izlenebilmekte ve sunucularda çıkan hatalar loglanmaktadır. Devredışı kalan sunuculara gelen istekler diğer sunuculara otomatik olarak yönlendirilmekte, böylelikle sistemin sürekliliği ve kararlılığı sağlanmış olmaktadır.
Canlı Yayın Kayıt
CMS sistemi aynı zamanda canlı yayın kaydı yapabilmektedir. MPEG TS formatındaki yayınların IRD veya Encoder çıkışlarından içeriği alarak, sistem tarafından yürütülebilir video dosyası formatında kaydedilmesi sağlanmaktadır. Kayıt sistemi, yayınları networkten aldıktan sonra analiz ederek, gerekli media bilgilerini oluşturarak  dosyaya yazacaktır.
TimeShift İstek Yönetimi
CMS ile kaydedilen yayınların ilgili platformlara aktarılması ile ilgili istek yönetim sistemi mevcuttur. Yetkili bir kişi kaydedilen içeriklere ait EPG bilgisinden ilgili yayını seçer ve operatöre görev tanımlar. Sistem tarafında, otomatik olarak yayın tamamlandıktan hemen sonra, ilgili metadata ve video dosyaları ile birlikte içerik hazır edilir. Operatörün ilgili içeriğin videolarını başlangıç ve bitiş noktalarından kesme işlemlerini yapması ile birlikte kanala tanımlanmış olan platformlara içeriğin encode ve aktarılması işlemleri başlar.

 
© 2012 Udav Yazılım