NETMEDICINE, Erlab Yazılım tarafından geliştirilen medikal görüntü arşivleme ve iletişim sistemidir.

NETMEDICINE ile hastaya ait filmler (Manyetik Rezonans, Tomografi, Ultrason, vb.) çekildiği merkezin içindeki network’e, doktor PC'lerine ve merkezin dışındaki uzak lokasyonlara aktarılabilmekte, aktarıldığı bilgisayarda navigasyon, spektroskopi, 3D, difüzyon, perfüzyon ve Volume Analiz yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Görüntüler diagnostic içerikte Harddisk Array' lerde arşivlenebilmekte, CD veya DVD medyaya basılıp hastaya verilmektedir. CD içerisine konan görüntüleme yazılımı sayesinde otomatik olarak hasta görüntüsü ekrana getirilmekte ve film üzerinde yapılabilecek windowing-levelling, zoom, measuring, cine vb. işlemlerle tanı ve teşhis kolaylığı sağlanmaktadır.

Ayrıca görüntülerin sayısallaşması hasta bilgilerinin konsültasyon yapacak farklı doktorlar arasında web ya da e-posta aracılığıyla paylaşılabilmesine olanak sağlamaktadır. Görüntü aktarımı konusunda gereksinimi karşılayabilecek tüm iletişim teknolojileri entegre edilebilmektedir. Görüntüler, Telekom kiralık hatları üzerinden, xDSL ve ISDN hatları ile, wireless, uydu ya da internet üzerinden istenen noktaya güvenli bir şekilde ulaştırılabilmektedir. Sadece Dicom uyumlu cihazlar değil Analog cihazlardan da görüntüler alınıp dijitalize edilebilmektedir.

© 2012 Udav Yazılım