Ağınız için en iyi sanal yönetici: Orta ve Büyük ölçekli bilgisayar ağına sahip kurumlarda kullanıcılara ayrılan...
WINDOWS .NET MAGAZINE (11/2003)
Ağınız için en iyi sanal yönetici: Orta ve Büyük ölçekli bilgisayar ağına sahip kurumlarda kullanıcılara ayrılan destek zamanı ve maliyetini en az seviyeye indirmek ve ağ içerisinde ihtiyaç duyulan güvenliğ sağlamak amacıyla hazırlanmış bir genel ağ yönetimi olan VIT Manager yazılımı, kullanıcı kaynaklı arızalarının önüne geçip, bilgisayarların amaç dışı kullanımını engelleyerek iş verimliliğini artırıyor.
© 2012 Udav Yazılım